Åsmyrsbrinken, Forshaga

Plats:Åsmyren, Forshaga
År:2022
Byggherre:HSB
Vår roll:Arkitekt

KLARA arkitekter har fått i uppdrag av HSB att gestalta två punkthus på Åsmyren område i Forshaga. Åsmyren ligger i ett naturskönt högt beläget område som till största delen består av skogsmark i form av uppväxt tallskog. Närheten till älven präglar områdets karaktär. Längst österut närmast Klarälven finns ett tydligt släntkrön ner mot älven. På den lägre nivån närmast älven finns redan idag en fin naturlig strandpromenad som löper längs med Klarälven.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!