Kvarteret Björken, Torsby

Plats:Björkängen, Torsby
År:2018
Byggherre:Torsby bostäder
Vår roll:Arkitekt

KLARA kom under våren 2018 på delad förstaplats i ett parallellt uppdrag för Torsby bostäder med bidraget ”Bo på ängen är poängen”. Syftet med uppdraget var att ta fram ett förslag för hur ett nytt bostadsområde på den så kallade Björkängen i Torsby tätort och det intilliggande parkområdet kunde gestaltas.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!