Kvarteret Åsmyren, Forshaga

Plats:Forshaga
År:2020
Byggherre:Forshagabostäder AB
Vår roll:Arkitekt och landskapsarkitekt

Projektet omfattar markanvisning för gestaltning av ett nytt bostadsområde i Forshaga. Fastigheten som ligger ca 300 m från Forshaga centrum består av ett naturskönt högt beläget område som till största delen utgörs av skogsmark i anslutning till sandbanken vid Klarälven.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!