Kvarteret Åkaren, Hagaborg Karlstad

Plats:Hagaborgsgatan, Karlstad
År:2019-2021
Byggherre:KBAB
Entreprenör:NCC
Vår roll:arkitekt

Projektet omfattar ett nytt bostadskvarter i de yttre delarna av centrala Karlstad.

Nyproduktionen består av två huskroppar där husen inrymmer bostäder (KBAB) varav det ena huset även inrymmer en ny förskola (Karlstad kommun) som är planerad i två våningar.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!