Brf Gösta Berling, Sunne

Plats:Mejerigatan, Sunne
År:2021-2022
Byggherre:Sunne Byggnads AB
Entreprenör:Sunne Byggnads AB
Vår roll:Arkitekt, byggprojektör

KLARA arkitekter har fått i uppdrag att gestalta ny bebyggelse på Hotell Nilsson-tomten i Sunne. Den är belägen mitt i centrala Sunne med Frykensundet som närmsta granne alldeles norr om området. Fastigheten har inte varit bebyggd sedan mitten av 1970-talet, då det dåvarande hotellet brann ned. Tomten har sedan använts som en tillfällig parkering under lång tid.

Under 2020 bjöd Sunne kommun in till en markanvisning på Nilsson-tomten, Sundsvik 1:27, vilken är planlagd för bostads- och kontorsändamål. Sunne Byggnads ab fick då möjligheten att utveckla området.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!