TÖP LIS Nora

Plats:Nora kommun
År:Laga kraft 2022
Byggherre:Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Vår roll:Planeringsarkitekt

KLARA fick i uppdrag att göra ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Nora kommun, avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I planen pekas lämpliga områden ut för etablering av bostäder och verksamheter som kan bidra till landsbygdsutvecklingen i Nora kommun.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!