TÖP LIS Hällefors

Plats:Hällefors
År:2018
Byggherre:Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Vår roll:Planeringsarkitekt

Under 2016 började Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hällfors kommun som fick laga kraft i maj 2018. I arbetet med översiktsplanen har även ingått att ta fram så kallade LIS-områden, det vill säga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. KLARA arkitekter har i översiktsplanen haft ansvar för arbetet med LIS-områden.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!