TÖP LIS Torsby

Plats:Torsby
År:Laga kraft 2020
Byggherre:Torsby kommun
Vår roll:Planeringsarkitekt

Planen utgör ett tematiskt tillägg till Torsbys översiktsplan, ÖP 2010. Syftet är att peka ut lämpliga områden för etablering av bostäder och verksamheter i strandnära lägen som kan bidra till landsbygdsutvecklingen i Torsby. Ett första urval har gjorts med hjälp av översiktliga kriterier för att begränsa antalet sjöar som behöver inventeras.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!