TÖP LIS Ljusnarsberg

Plats:Ljusnarsberg
År:Laga kraft 2019
Byggherre:Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Vår roll:Planeringsarkitekt

KLARA fick i uppdrag att göra ett tematiskt tillägg till Ljusnarsbergs kommuns översiktsplan, avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I planen pekas lämpliga områden ut för etablering av bostäder och verksamheter som kan bidra till landsbygdsutvecklingen i Ljusnarsbergs kommun.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!