Utvärdering av LIS, Örebro Län

Plats:Örebro län
År:2021
Vår roll:Planeringsarkitekt

KLARA arkitekter har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, att utvärdera och bedöma i vilken omfattning de utpekade LIS-områdena i länet har exploaterats.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!