T-huset vid USÖ, Örebro

Plats:Universitetssjukhuset Örebro
År:2017-2023
Byggherre:Region Örebro län, regionfastigheter
Entreprenör:ByggDialog
Vår roll:Ansvarig och handläggande arkitekt och ingenjör från tidigt skede med förslagsskisser till projektering av bygghandlingar i en partneringentreprenad. Vi har även haft ansvar för BIM-samordning i projektet.

Inom Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, ligger Teknikhuset, T-huset. T-huset är ett teknikhus och innehåller en rad olika funktioner bl.a. inrymmer lokaler för avdelning fastighetsdrift, ställverk, vattenförsörjning, pannrum, mediaförsörjning och fjärrkyla m.m. till hela USÖ komplexet. Byggnaden innehåller även forskningslaboratorium som är undervisningslokaler för läkarstuderande som har sin universitetsfilial på USÖ.

KLARA arkitekter har delaktigt i ett antal projekt under ett antal år i teknikhuset. Projekten har varit av teknikintensiva, krav på hög och god samordning, hygienkrav (forskningslaboratorium) samt därtill övriga krav som skalskydd och säkerhet för byggnaden. KLARA har ansvarat för BIM-samordning i projekten.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!