Campus USÖ, Örebro

Plats:Södra Grev Rosengatan 30, Örebro
År:2017/ 2020
Byggherre:Region Örebro län
Entreprenör:ByggDialog
Vår roll:Arkitekt, byggprojektör, bygg- ock projektledare, kontrollansvarig, besiktningsman

Alldeles bredvid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) ligger Örebro universitets medicinarcampus. Här finns institutionen för Medicinska vetenskaper, ett medicinskt bibliotek och Kliniskt forskningscentrum, som ger stöd för patientnära klinisk forskning.

Antalet studenter på Örebro universitets medicinarcampus har ökat med ca 50 procent. KLARA arkitekter fick därför i uppdrag att rita en påbyggnad på ca 2600 m² på befintlig Campusbyggnad. Den skulle serva Örebro Universitet med större och fler ändamålsenliga lokaler för utbildning. Om- och tillbyggnaden av befintlig byggnad har skett med kvarboende verksamhet för utbildning och forskning.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!