DP Råda kraftverk, Råda

Plats:Råda, Hagfors kommun
År:Laga kraft 2012
Byggherre:Fortum
Vår roll:Planeringsarkitekt

Råda kraftverk byggdes 1937. Sedan dess har Fortum utvunnit vattenkraft i Årosälven och bedrivit tillståndsgiven vattenverksamhet inom området vid kraftverket.

I Fortums åtgärdsprogram för att uppfylla kraven i RIDAS, som är kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, ingick en ombyggnation av dammen. KLARA fick i uppdrag att göra en ny detaljplan som möjliggjorde åtgärder för att dammen skulle uppfylla dagens krav på säkerhet och kunna ta hand om framtida ökade vattenflöden. Åtgärderna omfattade bl.a. ombyggnad av utskovsdamm, förstärkta erosionsskydd och ny tillfartsväg.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!