DP Resecentrum, Kil

Plats:Stationsplan, Kil
År:Laga kraft 2017
Byggherre:Kils kommun
Vår roll:Planeringsarkitekt

Centralt i Kils tätort ligger järnvägsstationen. Kils kommun planerar att i samarbete med Värmlandstrafik bygga om området vid Kils järnvägsstation för att skapa bättre förutsättningar för resande. KLARA har gjort detaljplanen.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!