DP Kvarteret Enen, Torsby

Plats:Kvarteret Enen, Torsby
År:2018
Byggherre:Torsby bostäder/Elms
Vår roll:Arkitekt, planeringsarkitekt

Kvarteret Enen ligger i en naturskön omgivning med närhet till motionsspår, i den nordvästra delen av Torsby tätort, knappt en kilometer från torget. KLARA fick till en början ett uppdrag av Torsby bostäder att ta fram ett förslag över hur området skulle kunna bebyggas med flerbostadshus. I det första förslaget gjordes en illustration över kvarteret med två nya flerbostadshus. KLARA gjorde även ett förslag över ett utvidgat område där det ingick sex nya hus i tre våningar.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!