Centrumtomten, Skoghall

Plats:Skoghall, Hammarö
År:2018, etapp 1
Byggherre:AB Hammaröbostäder
Entreprenör:Skanska
Vår roll:Landskapsarkitekt, bygg- och projektledare, besiktningsman, kontrollansvarig

Centrumtomten är ett nyprojekterat område med punkthus innehållandes hyresrätter som ligger i direkt anslutning till affärer och service i centrala Skoghall. KLARAs uppdrag omfattar bland annat bygg- och projektledning, kontrollansvar enligt PBL samt besiktning. KLARA fick också i uppdrag att utveckla utemiljön för att skapa en sammanhållen karaktär och knyta ihop bostadsområdet med centrum.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!