Flugparken arkitekttävling, Lindesberg

Plats:Lindesberg
År:2018
Byggherre:Lindesbergs kommun
Vår roll:Landskapsarkitekt

KLARA blev utvalda som ett av tre kontor att delta i en tävling om upprustning av Flugparken i centrala Lindesberg. Parken ligger i anslutning till järnvägsstationen och busstationen och fungerar som ett första möte med staden för många besökare. Den har också en hög genomströmning av gångtrafikanter till och från skola och arbete. Kommunens önskemål var att parken skulle få tillbaka sin forna funktion som mötesplats och samtidigt behålla befintlig yta för torghandel, förnya trädvegetationen samt tillgodose intilliggande restaurangverksamheters behov av uteservering En intilliggande gata skulle också göras om till enbart genomfart för gång- och cykeltrafik.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!