Stagnellska hemmet o Galaxen förskola utemiljö, Karlstad

Plats:Karlstad
År:2021
Byggherre:Karlstad kommun/NCC via UNIVA
Vår roll:Landskapsarkitekt, tekniska utredningar tidigt skede

KLARA arkitekter har tagit fram ett förslag till utemiljö för ombyggnationen av Stagnellska hemmet. Den befintliga kommunal förskoleverksamhet ska flyttas inom fastigheten och utökas med flera avdelningar. Inom fastigheten finns även ett föräldrakooperativ som driver en allergiförskola, samt äldreboende och annan kommunal stöd- och omsorgsverksamhet.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!