Projektledning handlar om att förvalta idéer. Ett framgångsrikt projekt innebär att budskapet når ut och att förankringen är bred och engagemanget stort. Omfattande byggprojekt består av många olika delar som ska knytas ihop till en helhet. Det är mycket att hålla i, både administrativt och praktiskt. Våra erfarna projektledare finns med genom projektets alla faser för att se till att kundens vision blir till verklighet, i rätt tid och till rätt kostnad. Vi är strukturerade och tydliga för att se till att arbetet flyter på och samordnas på ett effektivt sätt.

Vi har kompetens att arbeta med till exempel:

 • projektledning
 • byggledning
 • kontrollansvar enligt PBL
 • projekteringsledning
 • kalkyler
 • upphandlingar
 • underhållsplanering
 • besiktningar
 • skadeutredningar
 • miljöbyggnad
 • försäkringsjobb
 • BIM-samordning

Vill du veta mer om projekt- och byggledning eller hur vi kan hjälpa dig, kontakta någon av våra byggledare.