En byggnad är så mycket mer än bara ett klimatskydd. Arkitektur handlar om att skapa byggnader och miljöer där människor kan bo, arbeta och trivas. På KLARA arbetar vi med byggnadsprojekt av alla olika slag och i olika skeden, och eftersträvar hela tiden att skapa en god arkitektur som är ett tydligt resultat av omsorg, eftertanke och smarta lösningar. Vi är lyhörda för dina/era önskemål som beställare, men kommer också med nya förslag och idéer på olika sätt att nå dina mål.

Vi har kompetens att arbeta med till exempel:

  • idéskisser, bygglov och projektering
  • en- och flerbostadshus
  • kontor, handel och industrier
  • vårdbyggnader och skolor
  • inredning och färgsättning
  • landskapsarkitektur
  • miljöbyggnad
  • 3D BIM-samordning

Vill du veta mer om något av våra projekt eller hur vi kan hjälpa dig, kontakta någon av våra arkitekter eller byggingenjörer.