Skattkärrsskolan, Karlstad

Plats:Skattkärr, Karlstad
År:2021-2023
Byggherre:Karlstad kommun
Entreprenör:Serneke
Vår roll:Arkitekt, landskapsarkitekt, byggprojektör, matsal inredning

Skattkärrskolan är en F-6 skola med ca 525 elever fördelade på tre parallellklasser per årskurs. Skolan byggdes ursprungligen 1976 och kompletterades 1994. Elevantalet har ökat genom åren och utrymmesbehoven har tillgodosetts med paviljonger som nu ska ersättas med en tillbyggnad samt ombyggnad av befintliga byggnader.

Tillbyggnaden blir skolans nya huvudentré. Den bildar ett nav som binder samman de två andra undervisningsbyggnaderna till en helhet. Hit flyttas rektorsexpedition och elevhälsa så att det även för vårdnadshavare finns en tydlig målpunkt på skolan. I övrigt rymmer nybyggnaden sex lärosalar, två fritidshem och en musiksal.

Skolan är uppbyggd med utspridda entréer till olika klassrum. De tillbyggnader och kompletteringar som görs bevararar denna decentraliserade planeringsprincip. Samtidigt knyts byggnaderna samman så att det går att ta sig skofritt mellan undervisningslokalerna förutom slöjd, matsal och gymnastik.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!