Södermalmsskolan, Kristinehamn

Plats:Södermalmsgatan, Kristinehamn
År:Byggnation klart årsskifte 2017/2018
Byggherre:Kristinehamn kommun
Entreprenör:Noctor Bygg
Vår roll:Arkitekt, landskapsarkitekt, byggprojektör

Södermalmskolan i Kristinehamn består idag av ett flertal byggnader som är uppförda vid olika tidpunkter under ett sekel och delvis ombyggda och tillbyggda vid olika tillfällen. KLARA har i flera omgångar arbetat med om- och tillbyggnad av skolan. Det första uppdraget var att upprätta förfrågningsunderlag för möblering och viss fast inredning i samband med en om- och tillbyggnad för årskurs 7-9 som stod klar 2004.

Eftersom elevantalet ökade, byggnation av ytterligare en om- och tillbyggnad stod klar 2018.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!