DP Ånäs och Åsmyren, Forshaga

Plats:Solbergsvägen, Forshaga
År:Laga kraft 2014
Byggherre:Forshaga kommun
Vår roll:Planeringsarkitekt

KLARA har haft i uppdrag att genom detaljplaneläggning ordna upp förhållandena inom ett centralt beläget markområde längs Klarälven, i Forshaga. Området var till delar redan bebyggt men saknade reglerande bestämmelser. Anslutande område var sedan tidigare detaljplanelagda. Planen möjliggjorde även uppförandet av tre nya enbostadshus inom den befintliga bebyggelsestrukturen.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!