Parkeringshus, CSK

Plats:Centralsjukhuset i Karlstad
År:2020-2021
Byggherre:Region Värmland
Entreprenör:ByggDialog
Vår roll:Arkitekt, byggprojektör

Vid Centralsjukhuset i Karlstad det nya parkeringshuset placeras på en befintlig parkeringsyta i sjukhusområdets sydöstra del och har 298 nya parkeringsplatser.

Parkeringshuset uppförs med parkeringsdäck i tre våningar samt parkering på markplan. Byggnaden förses inte med något tak över översta parkeringsvåningen och därför uppfattas mer som en trevåningsbyggnad och inte konkurrera höjdmässigt med omkring-liggande bebyggelse.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!