ÖP Ljusnarsberg

Plats:Ljusnarsbergs kommun
År:2017
Byggherre:Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
Vår roll:Samhällsplanering

Boverket har tagit fram en ÖP-modell för att förenkla framtagandet av kommunernas översiktsplaner och för att göra dem tydligare och mer användbara. Ljusnarsbergs kommun var med som pilotkommun i arbetet att testa Boverkets nya ÖP-modell vid framtagandet av den nya översiktsplanen, och det var även den första översiktplanen i Sverige som färdigställdes utifrån den nya ÖP-modellen under testperioden.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!