DP Södra Badabruk, Torsby

Plats:Torsby kommun
År:Laga kraft 2022
Byggherre:Privatperson
Vår roll:Planeringsarkitekt

Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av 15 till 20 enbostadshus i anslutning till Övre Frykens strand. I anslutning till befintlig vik skapas möjlighet att anlägga en brygga för områdets behov. Planområdet är beläget vid Övre Fryken strax söder om Bada herrgård.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!