DP udden Hän, Årjäng

Plats:Hän, Årjäng
År:2021
Byggherre:Privatperson
Vår roll:Samhällsplanering

Planområdet ligger i Hän en knapp mil söder om Holmedals kyrka i Årjängs kommun. Syftet med planläggningen har varit att möjliggöra uppförandet av ett femtontal fritidshus/bostäder inom planområdet.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!