DP Risätter, Deje

Plats:Älvdalsvägen, Deje, Forshaga kommun
År:Laga kraft 2016
Byggherre:Forshaga kommun
Vår roll:Planeringsarkitekt

Planområdet ligger i Risätter, ca två kilometer sydost om Deje centrum. Syftet med planläggningen var bland annat att anpassa planen till verkliga förhållanden så att remsor av parkmark, som redan innan planläggandet sköttes och utnyttjades av angränsande fastigheter i det befintliga bostadsområdet, formellt skulle överföras till kvartersmark.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!