Gestaltningsprogram Fryksta, Kil

Plats:Fryksta, Kil
År:2016
Byggherre:Kils kommun
Vår roll:Planeringsarkitekt

Fryksta och programområdet ligger i Kils kommun, intill sjön Fryken. Området har historiskt fungerat som kommunikationscentrum för sjöfart och järnväg, och används idag för en mängd olika aktiviteter. Här finns bl.a minnen från Sveriges första järnväg för persontrafik med museum och minnessten, ett stationshus från senare tid med vagnar, lok perrong m.m. Här ligger också byggnadsminnet Corps-de logiet som var stationshus och logi vid tiden för den första järnvägen. Här finns även en strandpromenad och en badplats.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!