DP Stadsparken, Kristinehamn

Plats:Kristinehamn
År:Laga kraft 2017
Byggherre:Kristinehamns kommun
Vår roll:Planeringsarkitekt

Längs älven Varnan i anslutning till Kristinehamns centrum ligger ett område kallat Svinvallen. Området är en del av Kristinehamns ursprungliga hamn och här låg tidigare Kristinehamns badhus. När badhuset revs år 2012 tappade Svinvallen sin identitet i staden. Platsen upplevdes delvis som öde och otrygg, en känsla som förstärktes av den oordnade parkeringen på de stora rivningsytorna mot handelsområdet i norr.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!