Sågklingan 7, Västerås

Plats:Pilgatan, Västerås
År:Pågående
Byggherre:Lansa Fastigheter
Entreprenör:CONSTO
Vår roll:Arkitekt

Det nya kvarteret Sågklingan 7 i Västerås ska bidra till att uppnå Västerås kommuns vision om en ny kvartersstad med tysta och lugna innergårdar och stadsmässigt väldefinierade gaturum. Ängsgärdet är en naturlig förlängning av den täta innerstaden och genom variation i höjd, färg och utformning skapas ett levande bostadskvarter med dels en stadsmässigt mer storskalig kontakt med omkringliggande gator och torg och dels en lugn och lummig innergård med mindre mer intima mötesplatser.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!