Ni finner oss i Ahlmarkshuset i centrala Karlstad.

KLARA arkitekter
Södra Kyrkogatan 6
652 24 Karlstad

054-19 03 30
klara@klara.se

org-nr 556486-4329

Filtrering
Axel Lönnqvist
Planeringsarkitekt FPR/MSA
Carl Ringqvist
Planeringsarkitekt
Lina Bergkvist Skinner
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Louise Granér
Planeringsarkitekt, Landskapsarkitekt