Villa Järpetan, Karlstad

Plats:Norra Infarten, Karlstad
År:2015
Byggherre:Privatperson
Entreprenör:Hammarö Byggentreprenad
Vår roll:Arkitekt, byggprojektör, bygg- ock projektledare, kontrollansvarig, besiktningsman

På Järpetan i Karlstad stod ett befintligt enbostadshus byggt i början av 1900-talet. KLARA fick i uppdrag att rita en om- och tillbyggnad av huset. Totalt byggdes husets ut med ca 85 m². KLARAs uppdrag har även omfattat bygg- och projektledning, kontrollansvar och besiktning.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!