Selmagården SÄBO, Sunne

Plats:Sunne
År:2020 - 2022
Byggherre:Sunne Fastighets AB / Byggdialog
Entreprenör:Byggdialog
Vår roll:Arkitekt, landskapsarkitek, byggprojektör

Tidigare hotell Selma i Sunne köptes 2019 av Sunne Fastighets AB och KLARA arkitekter fick uppdraget att rita om det tidigare hotellet för ett flertal olika verksamheter. Byggnaden från början av 80-talet är på drygt 10 400 m2 och har nu byggts om för både kommersiella lokaler och kommunala verksamheter. Förutom lokaler för särskilt boende för äldre kommer här att finnas lokaler för hemtjänsten, kommunens hjälpmedelsverksamhet, kommunens samhällsbyggnadsenhet, en folktandvårdsklinik, lokaler för Klarälvdalens folkhögskola och gemensamma konferenslokaler.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!