Mörmoskogen förskola utemiljö, Hammarö

Plats:Lövnäsleden, Hammarö
År:2020-2021
Byggherre:Hammarö kommun
Entreprenör:ByggDialog AB total/Axeda Entreprenad AB mark
Vår roll:Landskapsarkitekt

Mörmoskogens förskola bygger på samma koncept som Annebergs förskola. Den har en nästan identisk byggnad med tolv avdelningar och liksom på Anneberg är utemiljön indelad i tre likvärdiga gårdar, där fyra avdelningar delar på en gård. Likaså ligger en stor del av utemiljön i bevarad skogsmark, men utformningen har bearbetats för att passa de platsspecifika förutsättningarna för Mörmoskogen. Här återanvänds även en del lekutrustning från en modulförskola som avvecklats.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!