Minnebergskolan, Arvika

Plats:Arvika
År:Skolan togs i bruk höstterminen 2021.
Byggherre:Arvika kommun
Entreprenör:Serneke Sverige AB
Vår roll:Byggprojektering

skolProjektet omfattar nybyggnation av en helt ny högstadieskola i centrala Arvika där flera högstadieskolor i kommunen kommer slås ihop till en. Skolan kommer rymmer ca 900 elever på totala ytan 11 500m2. Byggnaden består av fem huskroppar som är kopplade till varandra via utvändiga loftgångar. Fyra av husen bildar en innergård som nås via två ”portaler” mellan husen. Husen ligger delvis i suterräng och varierar mellan 2-4 våningar. Träkänslan har varit en röd tråd i projektet vilket märks både ute och inne. Vårt uppdrag har varit byggprojektering. Brunnberg Forshed var arkitekt i tidigt skede.

Förutom hemvisterna och särskolan med klassrum finns det bibliotek, en stor matsal med tillhörande kök, träningslokaler, hemkunskap, NO-salar m.m. En av huskropparna kallas ”kreativa huset” och där hittar man slöjdsalar, bild- och musikrum. I det lägre belägna huset som inte hör ihop med innergården finns det ett orangeri på taket där det finns möjlighet att odla och ha undervisning. Några delar av skolan är publika lokaler.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!