Karlstads universitet Studenttorget, Karlstad

Plats:Karlstads universitet Studenttorget
År:2017
Byggherre:Akademiska Hus
Vår roll:Arkitekt, landskapsarkitekt

Framtagande av förslag på ombyggnad av entré mot Studenttorget för att göra den mer inbjudande och tydliggöra torgytan innanför, samt förslag på ombyggnad av ytorna bredvid café Gläntan för att öppna upp mer mot torget utanför. Förslaget innebär också ny gestaltning och markbehandling av Studenttorget.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!