DP Sommarvik, Årjäng

Plats:Sommarviks camping, Årjäng
År:2020
Byggherre:Sommarvik AB
Vår roll:Samhällsplanering

Planen är uppdelad i två delar. För den befintliga campingen ändras befintlig plan så att byggnadsytan ökas från 7500 till 20000 kvm. Tillsammans utgör de båda planerna en yta på 30 hektar (21+9).

För övrig del är syftet att möjliggöra en utvidgning av Sommarviks camping mot öster. Detta sker genom detaljplaneläggning som möjliggör både korttids- och säsongscamping samt uppförandet av campingstugor och servicebyggnader. Frågor i fokus vid planläggningen har varit bland annat strandskydd och brandsäkerhet.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!