DP Slängomvägen södra, Hammarö

Plats:Nolgård, Hammarö
År:Laga kraft 2022
Byggherre:Privatperson
Vår roll:Planeringsarkitekt

Planområdet är ca 1,4 hektar stort och är beläget på Nolgård öster om Slängomvägen. Planområdet utgörs i dag av skogsmark och ett friliggande enbostadshus med tillhörande uthus. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus med 26 lägenheter. Detta uppnås genom att planlägga delar av fastigheten Nolgård 1:20 för bostäder (B) och möjliggöra att bostäderna kan uppföras i två våningar. Området avgränsas i öster av vegetation, i väster av Slängomvägen, i söder av vegetation samt en bostadsfastighet och i norr av bostadsbebyggelse.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!