DP Skäret, Hammarö

Plats:Tyehalvön, Hammarö
År:Laga kraft 2021
Byggherre:Privatperson
Vår roll:Planeringsarkitekt

Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av högst sju enbostadshus. Detta har uppnåtts genom att planlägga huvuddelen av området för bostadsändamål.

Planområdet är beläget på västra sidan av Tyehalvön mellan Tynäsvägen och Vänern.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!