DP Östanå, Vansbro

Plats:Vansbro
År:Laga kraft 2023
Byggherre:Privatperson
Vår roll:Planeringsarkitekt

KLARAs uppdrag var att upprätta en detaljplan för bostäder, i form av mindre flerbostadshus i upp till två våningar i strandnära läge. Vidare var uppdraget att skapa ett vattennära naturstråk närmast Vanån. Detta uppnås genom att planlägga huvuddelen av markområdet för bostäder medan en remsa närmast vattnet planläggs för natur. Vattenområdet planläggs som en kombination av öppet vattenområde och ett område där brygga får uppföras. Planområdet är beläget mellan Moravägen (riksväg 26) och Vanån strax norr om Vansbro centrum. Området areal uppgår till knappt fyra hektar.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!