DP Tallbacksvägen, Munkfors

Plats:Munkfors
År:Laga kraft 2020
Byggherre:Munkfors kommun och Forshaga-Munkfors församling
Vår roll:Planeringsarkitekt

Det huvudsakliga syftet med planläggningen är att dels att möjliggöra uppförandet av en ny drift- och personalbyggnad vid Munkfors kyrkogård och dels att möjliggöra etableringen av en förskola på Munkfors 9:60 strax norr om kyrkogården. I övrigt görs planförhållandena mer flexibla, både för att ge planstöd för nuvarande användning av befintliga byggnader och för att underlätta en bredare användning av dessa byggnader i framtiden.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!