DP Kristinaskolan, Lindesberg

Plats:Lindesberg
År:Laga kraft 2021
Vår roll:Planeringsarkitekt

Planläggningen syftar till att möjliggöra en ny användning i form av bostäder för Kristinaskolan vars verksamhet ska avvecklas. Planläggningen syftar även till att möjliggöra nybyggnation av bostäder på skolområdet. På bottenvåningen av nybebyggelsen ska lokaler möjliggöras för centrumändamål.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!