DP Körselviken, Arvika

Plats:Västra Sund, Arvika
År:Laga kraft 2023
Byggherre:Arvika kommun
Vår roll:Planeringsarkitekt

KLARAs uppdrag var att upprätta en detaljplan för bostäder i Västra Sund ca fem kilometer Arvika. Bakgrunden till planläggningen var många förfrågningar har inkom till både bygglovs- och samhällbyggnadsavdelningen vilket ledde till att behov uppstod om att ta ett helhetsgrepp över området. Planområdet är beläget mellan Kyrkviken och Glafsfjorden och omfattar ca 30 hektar.

Syftet med planläggningen är att öka byggrätterna för de befintliga bostadsfastigheterna samt att ge möjlighet till att komplettera bostadsbebyggelsen med nya byggrätter. Vidare är syftet att utveckla och bevara rekreationsmöjligheterna inom området såsom gångstråk och området kring Körselvikens badplats.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!