DP Knappstad, Karlstad

Plats:Knappstad, Karlstad
År:Laga kraft 2020
Byggherre:Privatperson
Vår roll:Planeringsarkitekt

Planområdet ligger i Knappstad, i sydvästra delen av Karlstad tätort. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av nya bostadshus med tillhörande infrastruktur. Planområdets areal är ca tre hektar.

Viktiga knäckfrågor under planarbetet har bland annat varit eventuell påverkan på Natura 2000, geoteknik, dagvatten, sikt vid in- och utfart till Skoghallsvägen, jordbruksmark, artskydd, vägtrafikbuller, farligt gods och VA.

Området är nu under byggnation.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!