DP Heden, Vansbro

Plats:Nås, Vansbro kommun
År:Laga kraft 2023
Byggherre:Privatperson
Vår roll:Planeringsarkitekt

Planområdet är ca 2,6 hektar stort och ligger vid sjön Stor-Nåsen cirka fem kilometer nordväst om Nås i Vansbro kommun, Dalarnas län. Bakgrunden till planläggningen är en ambition från fastighetsägaren att stycka av fastigheten och möjliggöra för en bostadstomt samt odling och djurhållning.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra området för lantligt boende med hundgårdar, husbehovsodling samt odling av ädellövträd. Detta uppnås genom att planlägga området för bostäder (B) samt odling och djurhållning (L). Ett område planläggs också för tekniska anläggningar (E), för att möjliggöra en transformatorstation inom området.

Detaljplanen innebär även att strandskyddet upphävs inom delar av området.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!