DP Guttsta, Köping

Plats:Kolsva
År:Laga kraft 2021
Byggherre:Privatperson
Vår roll:Planeringsarkitekt

Planläggningens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en utbyggnad av befintligt höglager med cirka 40×25 meter.

Verksamhetsområdet planläggs för användningen verksamheter, Z, vilket innebär att de verksamheter som tillåts inom området endast får ha begränsad omgivningspåverkan. För att säkerställa detta regleras högsta tillåtna nivåer för verksamhetsbuller i förhållande till de närliggande bostäderna. Användningen preciseras till bryggeri, vattenproduktion och lager. Detta möjliggör viss breddning av nuvarande verksamhet då det i dagsläget endast produceras mineralvatten vid anläggningen.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!