DP Fors kraftstation, Arvika

Plats:Arvika kommun
År:Laga kraft 2023
Vår roll:Planeringsarkitekt, arkitekt

Planområdet är beläget i Fors, Glava och omfattar cirka 3700 kvadratmeter. Bakgrunden till planläggningen är att fastighetsägaren till kraftstationen, som uppfördes 1920, inkommit med önskemål om att bygga om den gamla kraftstationen till bostad med möjlighet till kontor och lager för att även kunna bedriva sitt företag i kraftstationen. I tidigare plan var fastigheten planlagd för industriändamål.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!