DP Stenåsens industriområde, Kil

Plats:Kil
År:Laga kraft 2023
Byggherre:Privatperson
Vår roll:Planeringsarkitekt

Planområdet är beläget vid södra infarten till Kils tätort och omfattar cirka 2,5 hektar.

Området avgränsas i öster av Årstidsvägen, i väster av väg 715 samt i norr och söder av intilliggande fastigheter.

Huvudsyftet med planläggningen är att möjliggöra ett mer rationellt utnyttjande av marken inom verksamhetsområdet så att ytterligare verksamheter kan etableras. Vidare syftar planläggningen till att möjliggöra en utökning av verksamhetsområdet in på allmän platsmark som fastighetsägaren tidigare köpt av kommunen.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!