DP Bågskytten, Hagfors

Plats:Ekshärad
År:Laga kraft 2020
Byggherre:Hagfors kommun
Vår roll:Planeringsarkitekt

Bakgrunden till planläggningen är att fastigheten där det före detta kommunhuset i Ekshärad, Bågskytten, ligger är planlagd för allmänt ändamål. Detta innebär att marken endast får användas för verksamheter som har ett offentligt organ som huvudman, dvs. stat, landsting eller kommun.

Planområdet ligger centralt inom Ekshärads tätort, strax norr om Ekshärads kyrka. Planområdets areal är ca 0,5 hektar. Området avgränsas i väster av riksväg 62 och i söder av väg 932 mot Byn. I öster och norr avgränsas området av angränsande fastigheter.

Har du någon fundering angående projektet? Ställ gärna en fråga till oss här nedan så besvarar vi så fort vi kan!